HI-SCR
-
HI-SCR

HI-SCR

HI-SCR: IVECO EKSKLUZIVNI

Usklađenost sa Euro 6/C

Naš patentirani HI-SCR je jednostavno najbolji sistem za katalitičku redukciju na tržištu: jedini koji dostiže 97 % umanjenja nivoa NOx. To znači da se standardi Euro 6 mogu ispoštovati bez EGR.

HI-SCR DOVODI BEZBEDNOST DO MAKSIMUMA
• Najpogodnije rešenje u misijama kao što su dostave, sakupljanje komunalnog otpada, čišćenje ulica, vožnja van puteva, na aerodromima, rafinerijama i oblastima za pretakanje goriva

HI-SCR DOVODI DO MAKSIMUMA KAPACITET KORISNE NOSIVOSTI
• Kompaktna, laka tehnologija za najbolju kombinaciju efikasnosti i dugog radnog veka
• Nisu potrebne dodatne komponente na motoru niti veći rashladni sistem

HI-SCR DOVODI DO MAKSIMUMA RASPOLOŽIVOST
• Najduži intervali za održavanje na tržištu

HI-SCR POVEĆAVA EFIKASNOST GORIVA
• Sve HI-SCR prednosti su zadržane (bezbednost, lakoća, nema regeneracija tokom parkiranja)
• Dodatna ušteda goriva na dugolinijskim misijama