Trakker HI - Pouzdanost
-
Trakker HI - Pouzdanost

Trakker HI - Pouzdanost

​Produktivnost i bezbjednost u ekstremnim uslovima

Nova Trakker vozila čine svaki posao mogućim. Nepremostiva prepreka? Da, moguće je. Nesavladiva ograničenja? Da, moguće je.

Nova Iveco Trakker paleta nudi bolji, funkcionalniji dizajn kojim se ostvaruju optimalne performanse i pouzdanost.

Novi Trakker je konstruisan za rad u svim klimatskim uslovima i na svim vrstama terena – od neasfaltiranih puteva do ekstremnih terenskih uslova - tako da bude maksimalno siguran, udoban i produktivan.

Novi Trakker, zahvaljujući ponuđenim karakteristikama i širokoj paleti, predstavlja pravo vozilo za svaki zadatak.

Robustnost

Novi Trakker - Robustnost: šasija od čelika visoke čvrstoće razvlačenja

Struktura dizajnirana za ekstremne uslove
Pouzdanost  i robustnost su uvijek bili jaka strana Ivecovih vozila, što je posebno naglašeno kod Novog Trakkera.

Izrađene od nosača s dvostrukim suženjem, U profila od posebnog čelika, ove šasije se izrađuju u 2 debljine (7.7 mm za namjene kod kojih je bitna masa vozila i 10mm  za zahtjevnije zadatke).

Novi Trakker nudi različite verzije oslanjanja, uključujući mehaničko oslanjanje sa paraboličnim ili polueliptičnim lisnatim oprugama.

Za veću udobnost i optimalnu stabilnost, takođe postoje verzije sa četiri vazdušna jastuka i koje imaju ECAS (Elektronski kontrolisano vazdušno oslanjanje) sistem

Pouzdani i efikasni mjenjači

Novi Trakker ima ZF manuelni mjenjač sa 16 stepeni prenosa.

Ovi mjenjači savršeno odgovaraju zadacima koji se stavljaju pred vozilo i pružaju visok nivo pozdanosti, imaju male troškove održavanja i povećavaju efikasnost i produktivnost vozila.

Pored toga, izuzetno se laki za rukovanje, zahvaljujući hodu ručice u obliku dvostrukog H.

Na mehaničkom mjenjaču sa 16 stepeni prenosa postoji servo uređaj (servo-shift) koji, zahvaljujući brzom i preciznom  mjenjanju brzina, vožnju čini još ugodnijom.

Pneumatski servo sistem omogućava promjenu stepena prenosa sa 50% manje sile, a hod ručice je smanjen za 40%.

Eurotronic = komfor i pouzdanost

Pored konvencionalnih manuelnih mjenjača, Novi Trakker nudi tehnološki sjajan automatizovan mjenjač Eurotronic s ručicom mjenjača na upravljaču. 

Prednosti toga su značajne, uključujući smanjenje mase za 60 kg u odnosu na manuelni mjenjač, manje dimenzije i manji broj pneumatskih i električnih priključaka.

S obzirom da nema sinhronizatora, promjene stepena prenosa su brže i sigurnije:  sistem ne dozvoljava nepravilno biranje stepena prenosa.

Mjenjač Eurotronic se može koristiti u automatskom ili poluautomatskom režimu rada. Automatsko mjenjanje brzina se izračunava na osnovu opterećenja vozila, uslova na putu i stila vožnje, čime se postižu optimalno ubrzanje vozila, potrošnja goriva i udobnost.

Kada su teški uslovi u pitanju, poput terenske vožnje, možete izabrati program za terenske uslove pritiskom na prekidač na instrument tabli, a koji pruža veći obrtni moment i povećava vučnu snagu.

Efikasnost:

Kombinovana motorna kočnica i ECAS

CEB: Combined Engine Brake (kombinovana motorna kočnica)
CEB – Combined Engine Brake (kombinovana motorna kočnica) je unapređena motorna kočnica koja kombinuje dva djelovanja: dekompresiju i obrtni moment kočenja.

Uz pomoć sklopke na izduvnoj grani, stvara se dovoljni povratni pritisak izduvnih gasova koji se koristi za usporavanje brzine okretanja motora i povećanje snage kočenja.

Ispusni ventil (waste-gate): veći obrtni moment, manja potrošnja, veća pouzdanost

Dizajn turbine koji uključuje integrisani ispusni ventil, omogućava visoko snabdjevanje pritiskom pri niskim brzinama okretanja, čime se postižu optimalni obrtni moment i optimalna potrošnja goriva.

Međutim, nakon dostizanja maksimalnog pritiska (koji odgovara visokim brzinama okretanja motora), potrebna je mehanička zaštita motora i same turbine.

Ovaj zadatak obavlja sistem ispusnog ventila koji omogućava ograničavanje pritiska na turbini i njegovo održavanje, omogućavanjem postepenog otpuštanje izduvnih gasova prema izduvnoj grani u određenim okolnostima.

​Turbina varijabilne geometrije: veća snaga, bez turbo kašnjenja
Sistem superpunjenja značajno utiče na performanse motora i obezbjeđuje bolje ubrzanje, hidraulički protok i veću snagu.

Pored toga, poboljšava udobnost u vožnji uklanjanjem turbo kašnjenja, pošto motor ima trenutni odziv na pritisak papučice gasa.

Sistemom elektronskog upravljanja, turbina promjenljive geometrije prilagođava turbopunjač brzini okretanja motora: zahvaljujući koaksijalnom kretanju impelera, turbopunjač se prilagođava ulaznoj količini izduvnih gasova, što omogućava optimalnu kontrolu pritiska superpunjenja.

ECAS: Elektronski kontrolisano vazdušno oslanjanje

ECAS je skraćenica za Electronically Controlled Air Suspension (elektronski kontrolisano vazdušno oslanjanje).

To je sistem koji obezbeđuje najveću udobnost u vožnji i konstantni položaj vozila nezavisno od brzine, opterećenja i uslova na putu.

Takođe utiče na pritisak kočenja, proporcionalno opterećenju na osovinama.

PRONAĐI DILERA

PRONAĐI DILERA