Trakker HI - Raznolikost
-
Trakker HI - Raznolikost

Trakker HI - Raznolikost

​Najbolja konfiguracija za sve vrste misija

Novi Trakker modeli obuhvataju:

  • 2 verzije (šasija s kabinom i tegljač) s bruto masom vozila do 40 t (šasija s kabinom) odnosno 56 t (u kombinaciji tegljač + poluprikolica),
  • 2 motora (8 i 13 litara) s 6 snaga, sve do 500 KS,
  • 5 mjenjača (manuelni s 16 brzina i automatizovan EuroTronic s 12 i 16 brzina),
  • 2 kabine: kratka (Hi-Land) za dnevnu upotrebu i duga (Hi-Track) za zadatke koji zahtjevaju spavanje,
  • 2 visine krova (nizak i visok),
  • 2, 3 ili 4 osovine s pogonom na neke ili na sve točkove (4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4 i 8x8).

Ove odlike je moguće kombinovati sa velikim izborom šasija, oslanjanja i prenosnim odnosima na osovinama.

Široka paleta verzija znači da ćete uvijek pronaći pravo vozilo za vašu misiju: sveukupno, Novi Trakker je dostupan u više od 1.700 fabričkih verzija.

Zahvaljujući svojoj širokoj paleti, Novi Trakker je pravo vozilo u svakoj situaciji i za svaki zadatak:

  • prevoz rasutog tereta (kiper),
  • prevoz betona (mešalica za beton),
  • održavanje autoputeva
  • i prevoz specijalnih tereta.

Pokretljivost i čvrstina Trakkera ga takođe čine idealnim izborom za specijalna vozila, rescue services (vatrogasna vozila, civilnu zaštitu) i odbranu.

Vozilo za svaki zadatak

Kiper

Na Trakker je moguće postaviti bilo koju vrstu kiper nadogradnje za prevoz rasutog tereta iz kamenoloma ili rudnika.

Prednosti Novog Trakkera na ovom polju su:

- šasija od čelika visoke čvrstoće razvlačenja, visoke
- otpornosti prema savijanju i visoke otpornosti na uvijanje
- mehaničko ili vazdušno oslanjanje ne zahtevaju održavanje ili podmazivanje
- veliki izbor pomoćnih izvoda snage s 1 ili 2 vratila, sa priključcima za pumpu koji mogu ispunjavati sve zahteve koje mogu imati različite vrste kipera;
- fabrički skraćen zadnji prepusti za brzo i jednostavno postavljanje nadogradnje;
- omega držači već postavljeni na šasiju koji služe za pričvršćivanje podšasije;
- zadnja zaštita od podletanja;
- prilagodljiva kabina sa stepenikom za pregled i krovni rukohvat za pregled tereta i nameštanje zaštitne cerade;
- svetla za signalizaciju kretanja vozila;
- zvučno upozorenje pri kretanju vozila unazad
- donja zaštita hladnjaka koja štiti od slučajnih udaraca.

 

Kada je prevoz rasutog tereta u pitanju, Iveco preporučuje verzije sa 3 ili 4 osovine:

- s motorom Cursor 8 snage 360 KS radi optimalne nosivosti
- s motorom Cursor 13 (snage do 500 KS) za teške zadatke (dostupan i s pogonom na svim točkovima).

Prevoz betona

Novi Trakker je najpogodnije vozilo za posebne nadogradnje za građevinarstvo: mešalice za beton, pumpe za beton, kamione pumpe za beton, transportere za beton,pokretne pumpe, prskalice za beton i nepokretne kranove.

Prednosti Trakkera na ovom polju su:

- izvodi snage na motoru ili Multipower za prenos obrtnog momenta od 600 do 900 Nm u skladu sa zapreminom bubnja mešalice i vrste betona (prethodno zamešanog ili se meša u samom vozilu);
- mogućnost upravljanja sa do 3 izvoda snage istovremeno za složene nadogradnje kao što su mešalice pumpe i pumpe za beton;
- fabrički skraćen zadnji prepusti za brzo i jednostavno postavljanje nadogradnje;
- ploče za postavljanje nadogradnji - fabrički postavljene na šasiju;
- vertikalno postavljen izduv sa prigušivačem;
- dvostruka potporna noga za stabilizaciju vertikalnog opterećenja;
- komplet za smanjenje mase (rezervoar za vazduh i točkovi izrađeni od lake legure)
- prilagođeni softver i program spore vožnje za istovar betona;
- svetla za signalizaciju kretanja vozila;
- CAN otvorena linija za lako prilagođavanje vozila/nadogradnje.

Kada je prevoz betona u pitanju, preporučuju se sledeće verzije:

- AD380T snage 360, 410, 450 ili 500 KS (3 osovine) za kapacitet zapremine do 10 m3
- AD410T snage 410, 450 ili 500 KS (4 osovine) za kapacitet zapremine do 12 m3

Čišćenje snijega

Održavanje autoputeva zahteva mogućnost rada na neprohodnim, strmim i klizavim putevima – a Trakker ima neophodnu snagu i okretnost.

Prednosti Novog Trakkera na ovom polju su:

- stalni pogon na svim točkovima;
- opterećenja pogonskih osovina do 9 t radi mogućnosti pokretanja velikog broja raznih alatki za grtalice;
- zadnje vazdušno oslanjanje koje omogućava održavanje stalne visine zadnjeg dela u toku razbacivanja soli;
- izvodi snage na motoru ili Multipower za prenos obrtnog momenta od 600 do 900 Nm;
- postavljanje para pumpi koje obezbeđuju potreban hidraulični pritisak za nadogradnje;
- CAN otvorena linija za lako prilagođavanje vozila/nadogradnje.

Prevoz specijalnih tereta

U konfiguraciji tegljača, Novi Trakker ima svu potrebnu čvrstinu i mogućnost prilagođavanja za zadatke prevoza specijalnih tereta koji uključuju i drumsku i terensku vožnju.

Pomoćni izvodi snage - PTO

Svi modeli Novog Trakker-a mogu imati pomoćne izvode snage s različitim prenosnim odnosima i performansama (obrtni moment može biti između 300 i 1000 Nm) - koji se mogu postaviti na različita mesta na vozilu, u zavisnosti od tipa nadogradnje.

Fabrička priprema uključuje:

- postavljanje kablova u kabini i na šasiji,
- kontrolni sistem na instrument tabli za biranje izvoda snage,
- elektronsku upravljačku jedinicu
- i modul za proširivanje koji služi za programiranje do tri izvoda snage.

​Raspoložive su tri različite vrste izvoda snage koji se međusobno mogu razlikovati prema načinu upotrebe (vozilo u mirovanju ili je u pokretu), kao i prema potrebnom obrtnom momentu:

- izvod snage na motoru: moguće ga je koristiti u stalnom režimu, nudi veliki obrtni moment i kada je vozilo u mirovanju i kada se kreće
- izvod snage na glavnoj spojnici: idealan, pre svega, za stacionarnu upotrebu gde je potreban srednji/mali obrtni moment;
- izvod snage na razvodniku: idealan, pre svega, za stacionarnu upotrebu gde je potreban veliki obrtni moment.