Održavanje i popravke
-
Održavanje i popravke

ODRŽAVANJE I POPRAVKE

ELEMENTS predstavlja jednu od glavnih usluga u okviru IVECO globalne postprodajne ponude. 

Dostupna je savršena sinergija usluga, delova i mreže kako bi vaše vozilo uvek bilo u savršenom stanju. 

Usluga ELEMENTS

USLUGA ELEMENTS KOJA POVEĆAVA RADNI VIJEK VAŠEG VOZILA

ODRŽAVANJE

REDOVNO ODRŽAVANJE, PODMAZIVANJE, ZAMENA ULJA I TEČNOSTI PREMA UPUTSTVU ZA ODRŽAVANJE I UPOTREBU

POGONSKA GRUPA

POPRAVKE MOTORA, SISTEMA UBRIZGAVANJA, MENJAČA, KARDANSKOG VRATILA, POGONSKE OSOVINE

DODATNO NA POGONSKU GRUPU

SVE POPRAVKE IZUZEV MOTORA, SISTEMA UBRIZGAVANJA, MENJAČA, KARDANSKOG VRATILA, POGONSKE OSOVINE PRIMJER: ELEKTRIČNI SISTEM.

POTROŠNO

KVAČILO, KOČNE PLOČICE, KOČNI DISKOVI, DOBOŠI (OBRADA)

 

PREDNOSTI KORIŠĆENJA ELEMENTS PAKETA

  • Velika dostupnost vozila zahvaljujući potpunoj primjeni plana za održavanje koji je definisala kompanija IVECO i efikasnijeg postupka popravki
  • Visokokvalitetno održavanje i popravke izvršeni korišćenjem originalnih rezervnih dijelova u okviru IVECO specijalizovane mreže za pomoć
  • Veća preostala vrijednost za kupce radi zaštite vrijednosti njihove investicije
  • Jasni, definisani troškovi, podjednako/ postepeno raspoređeni vremenom. Pojednostavljeno upravljanje budžetom
  • Manje administrativnih aktivnosti

​​PRILAGOĐENI PAKETI USLUGA

UGOVOR O PLANIRANOM ODRŽAVANJU


Možete da izaberete najbolje nivoe usluga za veličinu i potrebe vašeg poslovanja, znajući da su odgovarajući troškovi fiksni i predvidivi.

 

ODRŽAVANJE

POGONSKA
​GRUPA

DODATNO NA
POGONSKU GRUPU​

POTROŠNO

 
 
   
   
     

 

PRODUŽENA GARANCIJA

IVECO vam nudi uslugu produžene garancije, produženja garancije za elemente „POGONSKA GRUPA“ i „DODATNO NA POGONSKU GRUPU“ koje možete da rezervišete modularno u skladu sa ličnim zahtjevima. 

Tokom dužeg vremenskog perioda ćete biti sigurni da će vaše vozilo biti popravljano izvanrednim profesionalnim vještinama koje su obilježje IVECO postprodajne servisne mreže. A uz uslugu produžene garancije imate pravo na 24-časovnu pomoć na putu.

 

POGONSKA GRUPA

DODATNO NA POGONSKU GRUPU