IVECO je lider u oblasti alternativnih goriva
-
IVECO je lider u oblasti alternativnih goriva

IVECO je lider u oblasti alternativnih goriva

Prirodni gas je najuspešnije alternativno gorivo od kada je dizel odnio pobjedu nad benzinom.

To nije rješenje koje je tek u razvoju; već je tu: dokazana tehnologija, koju je uveo IVECO 1996. godine, čiju pouzdanost je dokazalo na desetine hiljada autobusa i IVECO kamiona na gas na putevima širom Evrope.
IVECO se značajno fokusira na pogon na prirodni gas, nudeći alternative na metan u cijeloj paleti proizvoda za komercijalna vozila.
Kompanija je prepoznata kao evropski lider u istraživanju prirodne energije kao i u prodaji vozila za prirodni gas, uključujući kamione, kombije i autobuse za razne vrste misija, posebno u gradskim operacijama.
IVECO stehiometrijski sistem sagorjevanja (sagorjevanje u hemijski ispravnom odnosu vazduha i goriva) na FPT prirodnim motorima sa trosmjernim katalitičkim pretvaračima zasnovan je na pouzdanoj i izdržljivoj tehnologiji razvijenoj tokom mnogih godina u sektoru lakog transporta. Ovaj sistem omogućava detekciju sastava korišćenog gasa i prilagođavanje rada motora u skladu sa tim, zadržavajući niske emisije bez ugrožavanja performansi.
IVECO CNG komercijalna vozila mogu koristiti biometan, jedan od obnovljivih izvora energije sa najperspektivnijim podacima u pogledu smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte.
Prava alternativa za tradicionalno gorivo mora biti isto toliko dobra kao i dizel kada su u pitanju performanse, kapacitet korisne nosivosti i višestruka namjena. Kako bi uspio, takođe mora da garantuje iste ili bolje ukupne troškove vlasništva (Total Cost of Ownership - TCO).
Gasovi i zagađenja nastali kao posljedica efekta staklene bašte, predstavljaju problem koji se ne može zanemariti ili riješiti pomoću starih rješenja. Kako bi se teretni saobraćaj učinio održivim, potrebni su novi standardi.
Na osnovu 25 godina neprestanog napretka, IVECO NATURAL POWER vozila dovode do maksimuma prednosti za životnu sredinu koje ima prirodni gas.
Prirodni gas je najekološkije gorivo za motore sa unutrašnjim sagorjevanjem, koje ima brojne prednosti po životnu sredinu:
• poboljšava kvalitet lokalnog vazduha, skoro eliminišući zagađivače vazduha (-99 % PM, -90 % NMHC naspram ograničenja EURO 6),
• ublažava globalno zagrijavanje znatno smanjujući emisije CO2 (oko -15 % u poređenju sa dizel ekvivalentom, do -95 % sa biometanom),
• i drastično umanjuje buku u centru grada i tokom noćne dostave.
Ovo je razlog zašto evropske vlasti podržavaju brzi razvoj mreže za distribuciju gasa, do 2025. godine, sa maksimalnim rastojanjem između benzinskih stanica smanjenim na 150 kilometara za CNG i 400 kilometara za LNG.