Povezanost
-
Povezanost

Povezanost

NOVI SVIJET

IVECO S-WAY uvodi novi svet povezivanja dizajniran za podršku logističkim operaterima i rukovodiocima voznog parka optimizacijom vremena neprekidnog rada vozila, potrošnjom goriva i ukupnim troškovima vlasništva (TCO), kao i pomoći vozaču da radi bez napora i efikasnije, dodatno poboljšavajući njihov život na putu i vozačko iskustvo.

Povezanost IVECO S-WAY-a stavlja vozilo u direktnu komunikaciju sa IVECO kontrolnom sobom, pružajući podatke u realnom vremenu, kako bi maksimizirali vrijeme rada i produktivnost vozila. Povezanost IVECO S-WAY-a je takođe razvijena s obzirom na vozača, kako bi im pomogla da rade bez napora i voze sigurno.

Nova IVECO EASY aplikacija je dizajnirana da olakša život vozača na putu, omogućavajući im da kontrolišu sve funkcije kabine i vozila putem svog mobilnog uređaja. Pored toga, oni mogu da koriste aplikaciju za aktiviranje usluge Assistance Non-Stop, pristup daljinskim dijagnostičkim podacima i pregled Ocene Stila Vožnje.