Solidarnost
-
Solidarnost

Solidarnost

Iveco i solidarnost

Sport je energija, solidarnost je energija. Iveco te dve stvari spaja. Najvažniji Iveco sportski događaj u 2009. godini bio je povezan sa solidarnošću: Partita del Cuore (utakmica srca)– prikupljanje novca za Abruzzo, All Blacks & White inicijativa za Centar za neonatalogiju u bolnici Sveta Ana u Torinu, poseta All Blacks-a Beccaria-iji vaspitno-popravnom centru za mlade u Milanu kao deo programa reintegracije baziranom na ragbiju.